SUPERVIZOR, lektor a METODIK na kolečkách 

VACULOVÁ Markéta

 

CO ŠKOLÍM - aneb kurzy pro Vás - viz.:

 

Moje "vzdělávací agentura" :-)

www.mezioborove-vzdelavani.cz/

www.mezioborove-vzdelavani.cz/kurzy2/

 

Jsem členem:

www.restrikce.cz/html/members.html

www.trenovanipameti.cz/index.php?option=com_content&view=article&id=14&Itemid=118&lang=cz

 

 

MOJE PŘÍSPĚVKY NA KONFERENCÍCH:

2015 - 2018 - doplníme později ....

2014 – přednášková činnost na 2 konferencích:

-      2 denní mezinárodní konference v listopadu v Ostravě „Začít včas znamená začít dobře“ pořádaná OSF Praha.

Moje téma:

Proces plánování lokálních systémových změn v rámci inkluzivního vzdělávání dětí ve věku 3–7 let.

-      2 denní konference v září v Nedašově „Senioři v pobytových zařízeních“ pořádaná Nadějí Praha, o.p.s.

Moje témata:

A. Komunikace s rodinnými příslušníky seniora v pobytovém zařízení.

B. Komunikace v ošetřovatelském týmu - hranice kompetencí.

V roce 2013 – přednášková činnost na 3 konferencích:

-      2 denní mezinárodní konference v listopadu ve Vsetíně „Aktivním stářím k doživotní soběstačnosti“ pořádaná městem Vsetín.

Moje téma:

Prvky mentální aktivizace.

-      2 denní konference v září v Nedašově „Senioři v pobytových zařízeních“ pořádaná Nadějí Praha, o.p.s.

Moje témata:

A. Polohování uživatelů a postupy manipulace s klienty v rámci zásad bezpečné manipulace s ohledem na zdraví personálu.

B. Komunikace s mentálně a jinak postiženými uživateli.

- 1 denní konference v dubnu v Ostravě „Restart – podpora pracovní integrace„ pořádaná firmou P. Otáhal.

Moje téma:

Moc a pomoc aneb profesní vztah mezi uživatelem a pracovníkem v sociálních službách a stížnosti na kvalitu služby.

V roce 2012 – přednášková činnost na 2 konferencích:

-      1 denní konference v září v Ostravě „Vzdělávání osob se zdravotním postižením„ pořádaná občanským sdružením Ostravské Slunéčko, o.s.

Moje téma:

Osobní a profesní předpoklady pro výkon profese pracovníka v sociálních službách v rámci kvalitní a úspěšné sociální služby.

-      1 denní konference v květnu v Drnovicích u Vyškova „Paliativní péče pro doma pečující“,

pořádná firmou Care of  You.

Moje téma:

Zákon č. 108/2006 Sb. a vyhláška č. 505/2006 Sb.

 

JAKÉ KURZY a ŠKOLÍCÍ AKCE JSEM ABSOLVOVALA:

2018 - výcvik v MEDIACI - 40 hod.

2018 - KOUČOVACÍ výcvik Mindset coaching

2015 (do 2019) - 500 hod. výcvik v: Systemické supervize a koučování

(Systemická terapie a přístup v poradenství a supervizi, výcvik v supervizních metodách) u MUDr. Matušky, Hermés group Praha.

2015 (do 2018) - 680 hod. sebezkušenostní a terapeutický výcvik v PCA metodách

(Rogersova nedirektivní psychoterapie a komunikace v přístupu zaměřeném na klienta) u Diakonie ČCE a PCA institutu.

https://carlrogers.webnode.cz/

2016 - 280 hod. Výcvik v SUPERVIZI a poradenství u SASPS

2015 - „Workshop Preterapie” (8 hod.)

2015 – 5-ti denní certifikovaný kurz - Trenér paměti I. st. (44 hod.)                                       

2014 a 2015 – 2 x 8 hod. kurz “Validace”

2014 – 2 x 8 hod. Kurz Argumentačních dovedností

2014 – 2 denní kurz – Reminiscence a taneční terapie + Biografie, demence a sexualita

2014 - “Biografie – sexualita a demence“ (16 hod.)

2014 - 2 denní konference s odbornými workshopy zaměřená na reminiscenci, validaci a taneční terapii “Společnou cestou“ (16 hod.)

2014 - 2 denní konference s odbornými workshop “Koncept Smyslové aktivizace“ (16 hod.)

2014 – certifikované kurzy BAZÁLNÍ STIMULACE – základní a prohlubující (40 hod.)

2014 – certifikovaný kurz – Kinestetická mobilizace – modul I. a II. (24 hod.)

2013 - Rozvoj prosociálních dovedností (16 hod.)

2013 – certifikovaný kurz - ECC “European Care Certificate“ (Evropský certifikát kvality v sociální péči)

2013 – 4 denní kurz – Kritéria úspěšné sociální služby   (32 hod.).

2012 - certifikovaný kurz – Péče o klienta s Alzheimerovou chorobou (87 hod.)                                                                                                              2012 - certifikovaný kurz – Ošetřovatelská péče v Gerontologii (60 hod.)

2012 – certifikovaný kurz „Management a leadership ve zdravotnickém zařízení“  (72 hod.)

2012 – certifikovaný kurz – Zdravotní sestra  v Domácí péči  (60 hod.)

2010 – 1 denní kurz - Time management.

2009 - 2 denní kurz - Prodejních dovedností (16 hod.)

2008 - Kurz „Profesionální komunikace“ (16 hod.)

2006 - Kurz „Asertivita v sociální komunikaci“ (12 hod.)

2006 - Kurz „Vedení poradenského rozhovoru a VTI II.“ (32 hod.)

2005 - Kurz „Standardy kvality sociálních služeb“ (16 hod.)

2005 - Kurz „Ošetřovatelský management pro vrchní sestry“ (40 hod.)

2004 - „Integrovaná psychoterapie – sebezkušenostní prožitkový skupinový seminář“ (20 hod.)

2001 - “Psychoterapeutický a sebezkušenostní výcvik“ (24 hod.)

2000 - “Kurz psychosociálních dovedností“ (40 hod.)

1998 - “Sebezkušenostní kurz“ (24 hod.)¨

1996 - “Kurz základních psychoterapeutických dovedností“ (40 hod.)


VZDĚLÁNÍ:

2013  -  P. Otáhal

Profesní kvalifikace – LEKTOR dalšího vzdělávání  (kód: 75-001.T)

 

1996 - 2002

Ostravská univerzita v Ostravě, Fakulta zdravotně sociální

Obor - sociální práce se zdravotnickým profilem (5-ti leté magisterské studium)

Státní závěrečná zkouška z předmětů:

Geriatrie ; Psychiatrie a neurologie ; Sociální psychologie ; Teorie a metody sociální práce ; Sociologie.

Diplomové práce na téma „Krizová intervence u drogově závislých“.

Postupová zkouška v 3.roč. z předmětů:

Chirurgie ; Pediatrie ; Vývojová psychologie a sociologie ; Sociální práce ; Sociální politika.

 

1995 - 1996

Střední zdravotnická škola v Kroměříži

Obor - sestra pro psychiatrii  (1-leté pomaturitní specializační studium) /výkony S3/

Absolutorium z: Odborných předmětů (psychiatrie, ošetřovatelství v psychiatrii,

psychologie /psychologie osobnosti, psychopatologie a klinická psychologie/).

 

1990 – 1995    

Střední zdravotnická škola v Kroměříži

Obor - všeobecná zdravotní sestra /výkony S2/

 

ZAMĚSTNÁNÍ SOUČASNÁ A BÝVALÁ:


Nyní:
 • supervizorka
 • kouč
 • poradce
 • lektorka
 • metodička SQSS a IP
 • konzultantka zdravotních standardů a vykazování na zdrav.poj.
 • poradce v oblasti komunikačních dovedností, plánování času a leadershipu;

Dříve:

 • Vedoucí pečovatelské služby + sociální pracovnice
 • VŠ vyučující (OU FSS)
 • Vedoucí sociálního oddělení (v DZR a DS)
 • Všeobecná sestra a klíčový pracovník v DZR
 • Metodička standardů kvality sociálních služeb (v DZR)
 • Terénní sociální pracovník (v Soc.rehab. pro duševně nemocné a v projektu "Pojďte do školky" - inkluze)
 • Aktivizační pracovnice (v DS, DZR, v SAS pro rodinu a děti)
 • Sociální pracovnice (v DS a osobní asistenci)
 • Vedoucí sociálně - zdravotního oddělení (v DOZP)
 • Učitelka na střední škole zdravotní a sociální Učitelka (zdravotní lyceum)
 • Vedoucí zdravotního oddělení (v DOZP)
 • Aktivizační pracovnice (v Soc.rehab. pro duševně nemocné)
 • Všeobecná sestra (v DOZP)
 • Sociální pracovnice (v pečovat. službě)
 • Všeobecná sestra + sestra pro psychiatrii (psychoterapeutická sestra v PL)
 • Učitelka (sociální a zdravotní předměty na střední škole sociální)
 • Lektorka (Meziob.vzděl. + RŮZNÉ VZDĚLÁVACÍ AGENTURY - témata sociální + komunikační + demnce + psych.Dg., atd.)
 • VŠ vyučující - externí

Co školíme:

https://www.mezioborove-vzdelavani.cz/kurzy2/