Článek - ASERTIVITA jako strategie jednání s klientem

10.05.2016 17:08

www.socialnisluzby.eu/ckfinder/userfiles/files/Asertivita%20jako%20strategie%20jedn%C3%A1n%C3%AD%201.pdf