SUPERVIZE, koučing, TERAPIE/poradenství

Mgr. VACULOVÁ Markéta poskytuje SUPERVIZE všem organizacím působícím v sociálních službách.

KOUČING nebo terapie/poradenství poskytuji také široké veřejnosti.

Nabídka supervize a metod.podpory_Vaculová_2018.pdf (547,2 kB)

 

Novinka: 

ZDARMA 3-5 x. individuální SUPERVIZE nebo koučing - platnost do února 2019

Nabízím ZDARMA individuální supervize, popř. koučování. Ideálně pro pracovníky z odvětví sociálního, zdravotnického a školského. Délka jednotlivých sezení dle požadavku zájemce, nejméně na 0,5 hod., max. na 1,5 hod. Četnost 3 - 5 x. Místa scházení kdekoliv, u mě doma, u Vás doma, v salonku kavárny, atd. Kdekoliv, kde je klid a soukromí na individuální práci.  A co můžete řešit? Cokoliv z oblasti pracovní, rodinnné, soukromé, kolektivní, klientské, atd. Individuální supervize může být vztahová, vzdělávací, rozvojová, terapeutická, poradenská, atd. Dle tématu Vaší zakázky. Pište na email: vaculova.marketa@seznam.cz . Budu se těšit na 3-5 setkání /1 hod./ každé setkání. Vše zdarma.
 

SUPERVIZI vedu dvěma přístupy:

: systemicky - na řešení orientovaný směr

: přístupem orientovaným na člověka - tedy nedirektivní směr

Tyto dvě metody propojuji nebo odděluji - dle tématu účastníků nebo zakázky vedení.

 

Supervize poskytuji:

: individuální (dle Vaší volby může být i koučing).

: skupinové

Ve skupinách preferuji od 3 - max. 20 účastníků (ideální počet je 6 úč.).

 

Vzdělání pro supervizi mám následující:

: 150 hod. systemický supervizní výcvik (nyní pokračuji v nadstavbovém výcviku do výše 500 hod.).
+ 250 hod. výcvik v přístupu orientovaném na člověka (nyní pokračuji v nadstavbovém výcviku do výše 680 hod.).

 

Se supervizemi mám tyto zkušenosti:

: rok 2013 - 2015 vedení supervizí studentů Ostravské univerzity, fakulty sociálních studií (supervize vzdělávací a případové).

: rok 2015 - 2016 vedení supervizí v DS, DZR a DOZP (supervize skupinové, individuální, případové, managerské, aj.).

Cena:

: 400 - 800 Kč / 1 hod.
: cestovní náhrady 3,80 Kč / 1 km. nebo dle domluvy.

 

KOUČING

- vedu pouze systemicky, tedy přístupem orientovaným na řešení, pozitivní změnu.

TERAPIE

- vedu nedirektivním, na člověka orientovaným směrem.

 

Vzdělání pro koučing, terapie/poradenství:

: 250 hod. výcvik v přístupu orientovaném na člověka
: 150 hod. výcvik v KOUČINGU a systemické supervizi.
V obou výcvicích pokračuji i nadále (rozšiřuji dovednosti + chodím na své individuální supervize).

 

CENY koučingu a terapií:

Koučing: 700 Kč / hod. + cestovní náhrady 3,80 Kč / 1 km. nebo dle domluvy

Nabídka supervize a metod.podpory_Vaculová_2018.pdf (547,2 kB)