SUPERVIZE / koučování = CESTA K PROFESIONÁLNÍMU PŘÍSTUPU ke klientům  aneb "pomůžeme Vám lépe pomáhat"

 

Supervize je nástrojem propojení teorie s praxí a integrace osobnosti s profesí. Zahrnuje složku podpůrnou a vzdělávací.

Supervize pomáhá poskytovat podporu a příležitosti k reflexi profesionální pozice, zprostředkovává náhled na rizika a možné důsledky vzájemného nepochopení a chybějícího respektu mezi účastníky supervize – pracovníky a členy pracovního týmu. 

Stejně tak umožňuje nahlédnout a uvědomit si rozsah a charakter vlivu profesionála v pomáhající profesi na klienta, jeho moc a bezmoc a další aspekty vztahu “pomáhající – klient”. 

Cílem této reflexe profesionální pozice je v konečném důsledku umožnit případnou změnu v profesionálním přístupu a jeho kvalitativní zlepšení a tedy zlepšení spokojenosti klienta a zvýšení jeho kompetencí.

Nedílnou součástí supervize je i péče o samotného pracovníka – profesionála, a to podporou jeho sebereflexe a péčí o emoční prožívání, podporou reflexe pracovních vztahů a zapojení v kolektivu. 

Supervize podporuje a vede ke zlepšování komunikačních dovedností, uvědomění si vlastní profesní pozice a přínosu v pracovním kolektivu a tím i ke zlepšení efektivity práce celého kolektivu.

 

SUPERVIZE JE ZAMĚŘENÁ NA PODPORU a systematický rozvoj sebereflexe supervidovaných. 

Cílem je mj. AHA EFEKT, tedy ujasnění si reálných, ke zpracovávané situaci vztažených možností a kompetencí těch, kteří supervizi absolvovali.

Rolí supervizora je prostřednictvím otázek a supervizních / koučovacích postupů ZVYŠOVAT UVĚDOMĚNÍ ČLENŮ TÝMU O JEJICH SITUACI (o možném problému) + facilitovat NALEZENÍ NEJVHODNĚJŠÍHO POSTUPU ŘEŠENÍ.

 

PROČ supervizi objednat – příklady DŮVODŮ:

  1. Cítíte, že Vaše organizace potřebuje změnu?
  2. Dostali jste se v práci s klientem do slepé uličky a nevíte jak dál?
  3. Nevíte jak pracovat s klienty?
  4. Popř. jsou možnosti práce s klienty málo funkční a opakují se stále stejné situace, např. klienti na nás křičí, občas my na ně…. Nevíme, jak zvládat toulání osob s demencí nebo jak jinak pracovat s lidmi s agresí. Klient pořád manipuluje, atd., atd. ….)
  5. Atmosféra na Vašem pracovišti se stává nesnesitelnou a Vy už jste vyčerpali svoje možnosti jak to změnit?
  6. Cítíte se ohrožení vyhořením?

Dobrým výsledkem je lepší orientace zaměstnanců v kontextu (práce s klientem nebo celé služby).

 

Ceny a podmínky supervize - viz:  

5de4de077b.cbaul-cdnwnd.com/f3ce32972593c753a955419e22af6be5/200000548-390cf390d2/CEN%C3%8DK_supervize%20a%20kou%C4%8Dingu_Vaculov%C3%A1_2023.pdf

 

Místa konání supervize:

1) zázemí objednávající organizace

2) jiné domluvené místo, např. salónek v kavárně

3) online: marketa-vaculova-mezioborove-vzdelavani.whereby.com/supervize-metodiky-konzultace 

 

Dále nabízíme: Metodiky a konzultace ke Standardům kvality sociálních služeb; Konzultace k práci s lidmi s chováním náročným na podporu a péči, s atypickým a/nebo problémovým chováním; akreditované i neakreditované vzdělávání ( www.mezioborove-vzdelavani.cz/ )