Přednášková účast na konferencích a seminářích:

- MOJE PŘÍSPĚVKY NA KONFERENCÍCH - 

V roce 2014 – přednášková činnost na 2 konferencích:

2 denní mezinárodní konference v listopadu v Ostravě „Začít včas znamená začít dobře“ pořádaná OSF Praha.

Moje téma:

Proces plánování lokálních systémových změn v rámci inkluzivního vzdělávání dětí ve věku 3–7 let.

2 denní konference v září v Nedašově „Senioři v pobytových zařízeních“ pořádaná Nadějí Praha, o.p.s.

Moje témata:

A. Komunikace s rodinnými příslušníky seniora v pobytovém zařízení.

B. Komunikace v ošetřovatelském týmu - hranice kompetencí

V roce 2013 – přednášková činnost na 3 konferencích:

2 denní mezinárodní konference v listopadu ve Vsetíně „Aktivním stářím k doživotní soběstačnosti“ pořádaná městem Vsetín.

Moje téma:

Prvky mentální aktivizace

2 denní konference v září v Nedašově „Senioři v pobytových zařízeních“ pořádaná Nadějí Praha, o.p.s.

Moje témata:

A. Polohování uživatelů a postupy manipulace s klienty v rámci zásad bezpečné manipulace s ohledem na zdraví personálu.

B. Komunikace s mentálně a jinak postiženými uživateli.

1 denní konference v dubnu v Ostravě „Restart – podpora pracovní integrace„ pořádaná firmou P. Otáhal.

Moje téma:

Moc a pomoc aneb profesní vztah mezi uživatelem a pracovníkem v sociálních službách a stížnosti na kvalitu služby.

V roce 2012 – přednášková činnost na 2 konferencích:

1 denní konference v září v Ostravě „Vzdělávání osob se zdravotním postižením„ pořádaná občanským sdružením Ostravské Slunéčko, o.s.

Moje téma:

Osobní a profesní předpoklady pro výkon profese pracovníka v sociálních službách v rámci kvalitní a úspěšné sociální služby

1 denní konference v květnu v Drnovicích u Vyškova „Paliativní péče pro doma pečující“, pořádná firmou Care of  You.

Moje téma:

Zákon č. 108/2006 Sb. a vyhláška č. 505/2006 Sb.