Seznam všech online webinářů - TERMÍNY, témata

+ možnosti přihlášení - online, viz. níže 

nebo emailem: mezioborovevzdelavani@gmail.com ;  vaculova.marketa@seznam.cz ;

 

Termíny 8 hod. akreditovaných kurzů – online webinářů:

Cena 750 Kč, osvobozeno od DPH / 1 osoba (max. 25 osob v jednom online webináři):

Ukázka přístupu do online webináře - testovací místnost (pro vyzkoušení funkčnosti připojení):

mezioborove-vzdelavani-marketa-vaculova.whereby.com/kurzy-testovací

 

Procedurální STANDARDY KVALITY sociálních služeb, 8 hod., akreditace č. A2019/0831-SP/PC

 • 26.5. + 27.5., oba dva dny od 8:00 - 9:30 hod. + od 10:30 - 12 hod.
 •  
VLIV EMOCÍ NA KOMUNIKACI - aneb jak pomocí sebereflexe své komunikační role a empatie docílit efektivní komunikace, 8 hod., akreditace č. A2018/0713-SP/PC/VP
 • 19.5. + 20.5., oba dva dny od 12:30 – 14 hod. + od 15 – 16:30 hod.
 •  
 • 4.6. + 5.6., oba dva dny od 8:00 - 9:30 hod. + od 10:30 - 12 hod.
 
ASERTIVITA v sociálních službách, 8 hod., akreditace č. A2019/0832-SP/PC/VP
 • 13.5. + 14.5., oba dva dny od 12:30 – 14 hod. + od 15 – 16:30 hod.
 •  
 • 28.5. + 29.5., oba dva dny od 8:00 - 9:30 hod. + od 10:30 - 12 hod.
 
 
LIDSKÁ PRÁVA a podpora uplatňování vlastní vůle vs. střety zájmů a restriktivní opatření v sociálních službách, 8 hod., akreditace č. A2019/0829-SP/PC/VP
 • 21.5. + 22.5., oba dva dny od 8:00 – 9:30 hod. + od 10:30 – 12 hod.

 

Komunikace s osobami s problémovým chováním, 8 hod., akreditace č. A2019/0353-SP/PC
 • 11.5. + 12.5., oba dva dny od 8:00 – 9:30 hod. + od 10:30 – 12 hod.
 • 21.5. + 22.5., oba dva dny od 12:30 – 14 hod. + od 15 – 16:30 hod.

 

Etická a NA ČLOVĚKA ORIENTOVANÁ KOMUNIKACE s osobami s handicapem v oblasti mentálního a duševního zdraví, 8 hod., akreditace č. A2018/0718-SP/PC/VP
 • 11.5. + 12.5., oba dva dny od 12:30 – 14 hod. + od 15 – 16:30 hod.
 • 19.5. + 20.5., oba dva dny od 8:00 – 9:30 hod. + od 10:30 – 12 hod.
 
Práce s uživateli sociálních služeb a jejich rodinou s využitím prvků MEDIACE, 8 hod., akreditace č. A2019/0826-SP/PC/VP
 • 13.5. + 14.5., oba dva dny od 8:00 – 9:30 hod. + od 10:30 – 12 hod.

 

Základy kognitivní rehabilitace, tréninku paměti a aktivizace, 8 hod., akreditace č. A2018/0611-SP/PC

 • 15.5. + 18.5., oba dva dny od 8:00 – 9:30 hod. + od 10:30 – 12 hod.

 

PŘÍPADOVÁ SOCIÁLNÍ PRÁCE v kontextu jednání se zájemcem o sociální službu, 8 hod. - jen pro vedoucí a sociální pracovníky, akreditace č. A2019/0833-SP/VP
 • 15.5. + 18.5., oba dva dny od 12:30 – 14 hod. + od 15 – 16:30 hod.                                                                                                             

 

 

PŘIHLÁŠKY ONLINE - po rozkliknutí odkazu úplně dole:

popř. u každé záložky s kurzem zvlášť. Přihlašovat se můžete také emailem ( mezioborovevzdelavani@gmail.com )

mgr-marketa-vaculova.webnode.cz/online-vzdelavani-formou-webinare-mpsv-povoleno/

 

Katalog kurzů s obsahy:

MEZIOBOR.VZDĚLÁVÁNÍ_M.Vaculová_KATALOG akredit.KURZŮ_za 7.500 Kč.pdf (326172)

Katalog WEBINÁŘŮ online:

 

Další pravidla, viz:

mgr-marketa-vaculova.webnode.cz/_files/200000203-513e6513e8/Pravidla%20pro%20p%C5%99ihla%C5%A1ov%C3%A1n%C3%AD.pdf

mgr-marketa-vaculova.webnode.cz/online-vzdelavani-formou-webinare-mpsv-povoleno/